НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Ветеринарна медицина“

(Обн. – ДВ, бр. 9 от 02.02.2016 г., в сила от учебната 2016-2017 г.)

Споделете

GoTop