НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно- квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Военно дело“ по специалностите от регулираните професии „офицер за оперативно ниво на управление“ и „офицер за стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“

Споделете

GoTop