НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени \“бакалавър\“, \“магистър\“ и \“специалист\“

Споделете

GoTop