НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалност „Корабни машини и механизми“ на образователно-квалификационна степен „магистър“ след придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“

Споделете

GoTop