НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Архитектура“ на образователно-квалификационна степен „магистър“ с професионална квалификация „архитект“

(Обн., ДВ, бр. 7 от 26.01.2016 г., в сила от учебната 2016-2017 г.)

Споделете

GoTop