НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Корабни машини и механизми“ на образователно-квалификационна степен „бакалавър“

Споделете

GoTop