НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Ветеринарна медицина“

(акт. 11.01.2024 г.)

Споделете

GoTop