НАРЕДБА за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България

(обн. – ДВ, бр. 40 от 16.05.2000 г.; …; изм. и доп. ДВ. бр.49 от 30.06.2022 г.) (акт. 14.12.2022 г.)

Споделете

GoTop