НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицина“ и „Дентална медицина“ за образователно-квалификационна степен „магистър“ (акт. 11.01.2024 г.)

(акт. 11.01.2024 г.)

Споделете

GoTop