НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Фармация“ за образователно-квалификационна степен „магистър“

(акт. 11.01.2024 г.)

Споделете

GoTop