Наредба за отменяне на Наредба № 2 от 1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм (обн. – ДВ, бр. 86 от 01.11.2019 г.)

(обн. – ДВ, бр. 86 от 01.11.2019 г.)

Споделете

GoTop