НАРЕДБА за приобщаващото образование (Обн. – ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.)

Отменя се с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 на МС от 20.10.2017 г. за приемане на Наредба за приобщаващото образование

Споделете

GoTop