Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател (обн. ДВ. бр.7 от 26 януари 2021 г.)

(обн. ДВ. бр.7 от 26 януари 2021 г.)

Споделете

GoTop