Постановление № 139 от 29 април 2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2024 г.

(обн. ДВ. бр.39 от 1 май 2024 г.)

Споделете

GoTop