Постановление № 152 от 30 април 2024 г. за откриване на Институт за иновационни технологии за растително и почвено здраве (Institute of Innovation Technologies in Plant and Soil Health) като основно звено в структурата на Аграрния университет – Пловдив

(обн. ДВ. бр.40 от 7 май 2024 г.)

Споделете

GoTop