Постановление № 161 от 7 май 2024 г. за откриване на Научноизследователски институт по иновативна медицинска наука – Inno Med Sci, в структурата на Медицинския университет – София

(обн. ДВ. бр.41 от 10 май 2024 г.)

Споделете

GoTop