Постановление № 162 от 8 май 2024 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2024 г.

В сила от 14.05.2024 г.
(обн. ДВ. бр.42 от 14 май 2024 г.)

Споделете

GoTop