Постановление № 168 от 16 май 2024 г. за допълнение на Постановление № 371 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на минималната заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища

(обн. ДВ. бр.44 от 21 май 2024 г.)
В сила от 01.01.2024 г.

Споделете

GoTop