Постановление № 169 от 20 май 2024 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на Министерството на образованието и науката, на Министерството на земеделието и храните, на Министерството на здравеопазването и на Министерството на околната среда и водите за 2024 г.

(обн. ДВ. бр.44 от 21 май 2024 г.)
В сила от 20.05.2024 г.

Споделете

GoTop