Постановление № 173 от 22 май 2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на образованието и науката, на Министерството на културата и на Министерството на младежта и спорта за 2024 г.

(обн. ДВ. бр.45 от 28 май 2024 г.)
В сила от 28.05.2024 г.

Споделете

GoTop