Постановление № 174 от 22 май 2024 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на Министерството на културата и на общините за 2024 г. за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда

(обн. ДВ. бр.45 от 28 май 2024 г.)
В сила от 28.05.2024 г.

Споделете

GoTop