Постановление № 184 от 28 май 2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2024 г. за осигуряване дейността на младежките центрове, създадени по програми, финансирани от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

(обн. ДВ. бр.46 от 31 май 2024 г.)
В сила от 31.05.2024 г.

Споделете

GoTop