Постановление № 25 от 22 февруари 2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за закупуване на познавателни книжки, учебници, електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и за учениците от I до XII клас включително, в общинските детски градини и училища за 2024 г.

Споделете

GoTop