Постановление № 85 от 3 април 2024 г. за изменение и допълнение на Постановление № 44 на Министерския съвет от 2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища

(обн. – ДВ. бр.30 от 5 април 2024 г. )

Споделете

GoTop