Постановление № 55 от 21 март 2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери за Българската академия на науките и държавните висши училища чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за 2024 г.

Споделете

GoTop