Постановление № 84 от 3 април 2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 януари до 29 февруари 2024 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места

(oбн. ДВ. бр.30 от 5 април 2024 г.)

Споделете

GoTop