Постановление № 90 на Министерския съвет от 29 май 2018 г. за българските неделни училища в чужбина

(обн. ДВ. бр.47 от 5.06.2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 2.11.2020 г., изм. ДВ. бр.36 от 13.05.2022 г.)
В сила от 01.07.2018 г.

Споделете

GoTop