Решение № 103 от 15 февруари 2024 година за актуализиране на програмите за разширяване и подобряване на сградния фонд и материалната база в системата на образованието за периода 2024-2026 г.

Програмите са приети с Решение № 686 на Министерския съвет от 2023 г.

Споделете

GoTop