Решение № 213 от 27 март 2024 година за изменение на Решение № 346 на Министерския съвет от 2023 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г., изменено и допълнено с Решение № 847 на Министерския съвет от 2023 г

Споделете

GoTop