Решение № 24 от 22 януари 2024 година за изменение на Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“, приета с Решение № 47 на Министерския съвет от 2021 г., изменено с Решение № 30 на Министерския съвет от 2023 г., и на Национална програма „Дигитална квалификация“, приета с Решение № 184 на Министерския съвет от 2021 г.

Споделете

GoTop