Решение № 362 от 23 май 2024 година за одобряване на Отчет за изпълнението на първия етап (2018 – 2022 г.) на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017 – 2030 г.

Споделете

GoTop