Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план

Законът за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план е отменен със Закона за предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.)

Споделете

GoTop