Форум Университет – Бизнес

ТЕМАТИЧЕН ФОРУМ "УНИВЕРСИТЕТ – БИЗНЕС

(25 и 26 февруари 2016 г., гр. Виена, Австрия)

На 25 и 26 февруари 2016 г. в гр. Виена, Австрия, предстои провеждането на тематичния форум "Университет – Бизнес". Събитието е подготвено съвместно от Европейската комисия, Австрийската стопанска камара и Федералното министерство за наука, изследвания и икономиката на Австрия.

Форумът има за цел да активира обмена на информация и добри практики, както и осигури възможност за дискутиране на по следните теми:

  • Как може сътрудничеството между бизнеса и университетите да бъде структурирано като най-добрия подтик за иновации? Как могат да бъдат определяни модели като т. нар. „двойни програми“?
  • Как може да бъде насърчавана предприемаческата нагласа на студентите, преподавателите и изследователите? Как може науката, бизнесът и политиките да подкрепят създаването на стартиращи фирми?
  • Как може един университет да работи по предприемачески начин? Каква е ролята на университетите когато става въпрос за учене през целия живот, обмяна на знания и регионален растеж?

За повече информация и регистрация: www.ubforum-austria.eu.

GoTop