Конференция на Европейския център за висше образование на ЮНЕСКО – град Сибиу, 2011 г.

Конференция на Европейския център за висше образование на ЮНЕСКО – град Сибиу, 2011 г.

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ЮНЕСКО И УНИВЕРСИТЕТА В СИБИУ, 19-21 МАЙ 2011 Г., ГР. СИБИУ

Конференция на Европейския център за висше образование на ЮНЕСКО - град Сибиу, 2011 г.

Европейският център за висше образование на ЮНЕСКО (CEPES) и Университетът в гр. Сибиу „Лучиан Блага” организират международна конференция на тема: „Life after graduation: the role of Graduate Employment and Tracking Systems for Continuous Curricula Development and Quality Enhancement in Higher Education”, в периода 19-21 май 2011 г.

Официално покана за подаване на изследователски доклади/материали по една от определените теми на конференцията може да намерите на адрес: http://conferences.ulbsibiu.ro/unescocepes/en/.

Резюмета на докладите следва да бъдат изпратени в най-кратък срок до Секретариата на Конференцията, а цялостните и завършени доклади, най-късно до м. февруари 2011 г.

Всички подробности относно индивидуалните участия в конференцията, както и по съдържанието на самата Покана, могат да бъдат проследени на http://graduate-employability-unesco-lbus.blogspot.com/.

GoTop