Покана за представяне на проектни предложения по инициативата „Европейски университети“

Покана за представяне на проектни предложения по инициативата „Европейски университети“

(публ. 19.10.2022 г.)

Европейската комисия публикува новата – четвърта – покана за представяне на проектни предложения по инициативата „Европейски университети“. Тя има два основни стълба: за подкрепа на вече сформираните алианси (вторите 24 от 2020 г.) и за създаване на нови консорциуми. Нов момент е възможността за разширяване на вече сформираните алианси, за което е осигурено конкретно финансиране.

Поканата за набиране на проектни предложения за 2023 г. следва подход, подобен на предишната покана за 2022 г., с два основни нови момента:

  • Поканата е отворена за участие на институции за висше образование от всички държави от Западните Балкани като пълноправни партньори в алиансите.
  • Печат за високи постижения ще бъде присъден на проектни предложения, които са оценени с повече от 80 точки, но които не могат да бъдат финансирани по поканата за 2023 г. поради липса на наличен бюджет.

Печатът е знак за качеството на съответните предложения и ще съдейства за улесняване на търсенето на алтернативно финансиране на национално ниво.

Други аспекти на поканата са:

По-важни дати:

Общата сума по поканата е 384 млн. евро (финансирането е във варианта lump sum).

Максималният брой точки е 100, като проектните предложения ще бъдат оценявани по три основни показателя – качество, съответствие и принос/въздействие.

До края на годината ще бъде публикувано Ръководството за програмата „Еразъм+“ за 2023 г., което ще предостави изчерпателна информация за съществуващите възможности, от които могат да се възползват институциите за висше образование, студентите, академичният и административният състав.

Линк към обявата: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/news/opening-of-2023-erasmus-european-universities-call-comes-with-record-budget

GoTop