Political cabinet

Заместник-министър на образованието и науката Емилия Лазарова

EMILIA LAZAROVA

Deputy Minister of Education and ScienceЗаместник-министър на образованието и науката Мариета Георгиева

MARIETA GEORGIEVA

Deputy Minister of Education and ScienceЗаместник-министър на образованието и науката проф. Генка Петрова

prof. GENKA PETROVA

Deputy Minister of Education and ScienceЗаместник-министър на образованието и науката Наталия Митева
NATALIA MITEVA

Deputy Minister of Education and Science


GoTop