ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПЕТЪР НИКОЛОВ: ДНЕС ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ СА НЕОБХОДИМИ НА ВСИЧКИ

Начало » Последни публикации

04.10.2019

Изграждане на дигитални умения у всички, инвестиране в наука и научни изследвания и обучение през целия живот са основните цели, които си поставяме, заяви заместник-министърът на образованието и науката Петър Николов по време на среща от поредицата MASTЕRCLASS WORK 4.0, която се състоя днес в  Университета „Проф. Асен Златаров“ в Бургас.

Той посочи някои от рисковете, които крие дигиталната революция, и призова за дебат по законодателството във висшето образование. Навлизането на дигитализацията във все повече дейности и сфери на обществения живот изправя висшите училища пред нови предизвикателства и отговорности. Според заместник-министър Николов образователната система във висшето образование все още не е достатъчно свързана с пазара на труда. От своя страна и бизнесът не взаимодейства достатъчно с университетите, за да бъдат стажовете на студентите по-ефективни и завършващите да се реализират по-бързо. Именно затова Министерството на образованието и науката цели да стимулира повишаване качеството на висшето образование и засилване връзката му с пазара на труда.

Петър Николов съобщи, че ако през последните години средствата  за дигитализация са били насочени към училищната мрежа, към основните и средните училища, то в момента програмите се насочват към университетите. Висшите училища следва да дадат своя принос не само за изграждането на компетентни професионалисти с нагласи за учене през целия живот, но и социално отговорни личности. Само заедно - студенти, академична среда, бизнес и институции могат да постигнат успех в дигиталната революция.

В дискусията, организирана от КНСБ, участваха още министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, президентът на КНСБ Пламен Димитров, ректорът на Университета „Проф. Асен Златаров“ проф. Магдалена Миткова, председателят на Националния браншов синдикат „Висше образование“ към КНСБ доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, студенти, преподаватели и представители на бизнеса.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“