Достъп до информация

С лице към хората

Заявленията за достъп до обществена информация се подават по следните начини:

✓ В Центъра за административно обслужване на Министерството на образованието и науката всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа без прекъсване на адрес: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” 2А, фоайе партер – „Запад”;

✓ по пощата;

✓ на електронен адрес: [email protected];

✓ чрез Платформата за достъп до обществена информация (ПДОИ) на адрес: https://pitay.government.bg;

✓ чрез Системата за сигурно електронно връчване чрез потребителски интерфейс на адрес: https://edelivery.egov.bg/.

В Министерството на образованието и науката има определена зала за преглед и предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена информация.

Телефони за връзка с Центъра за административно обслужване и лица за контакт:

02/9217 760 – Цветалина Сапунджиева – старши експерт в дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване, e-mail: [email protected]

02/9217 588 – Добринка Димитрова – главен експерт в дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”, e-mail: [email protected]


Служители, отговарящи по Закона за достъп до обществена информация:

Славка Янчева – главен експерт в дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”,
тел.: (02) 9217 638
e-mail: s.goranova@mon.bg

Ралица Пастармаджиева – главен експерт в дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”,
тел.: (02) 9217 651
e-mail: [email protected]


Формуляри и образци на заявленияИнформация, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от Закона за достъп до обществена информация


Отворени данни (публ. 10.06.2021 г.)

Анкета за изследване търсенето на отворени данни от бизнеса и гражданското общество (публ. 28.06.2021 г.)


Отчет за работата на МОН по Закона за достъп до обществена информация

Отчет за работата по Закона за достъп до обществена информация за 2023 година (публ. 21.02.2024 г.)

Отчет за работата по Закона за достъп до обществена информация за периода 2016-2022 година (публ. 29.03.2023 г.)

Отчет за работата на МОН по Закона за достъп до обществена информация за 2022 г. (публ. 29.03.2023 г.)

ОТЧЕТ за работата на МОН по Закона за достъп до обществена информация за 2021 г. (публ. 17.03.2022 г.)

ОТЧЕТ за работата на МОН по Закона за достъп до обществена информация за 2020 г. (публ. 19.02.2021 г.)

ОТЧЕТ за работата на МОН по Закона за достъп до обществена информация за 2019 г. (публ. 14.02.2020 г.)

ОТЧЕТ за работата на МОН по Закона за достъп до обществена информация за 2018 г.

GoTop