Общо образование

Държавни образователни стандарти
Национално външно оценяване (НВО)
Компетентностен подход
Препоръки за преподаване и изучаване на Холокоста

Препоръки за преподаване и изучаване на Холокоста (публ. 27.01.2021 г.)

Препоръките са изготвени от експерти от Международния алианс за възпоменание на Холокоста

GoTop