Министерство на образованието и науката

главен експерт
по чл.49, ал.1, т.2
по чл.49, ал.1, т.1
94-1811/02.04.2024 г.

главен експерт
по чл.49, ал.1, т.2
94-1725/29.03.2024 г.
по чл.49, ал.1, т.2
Няма

главен експерт
по чл.49, ал.1, т.2
по чл.49, ал.1, т.1
94-1689/27.03.2024

главен специалист
по чл.49, ал.1, т.2

главен експерт
по чл.49, ал.1, т.2

главен експерт
по чл.49, ал.1, т.2
по чл.49, ал.1, т.1
94-1651/26.03.2024 г.

директор на дирекция
по чл.49, ал.1, т.1
94-1129/28.02.2024 г.
по чл.49, ал.1, т.2

главен експерт
по чл.49, ал.1, т.1
94-1108/27.02.2024 г.
по чл.49, ал.1, т.2

главен експерт
по чл.49, ал.1, т.2
94-6424/08.11.2023 г.

главен експерт
по чл.49, ал.1, т.2
по чл.49, ал.1, т.1
94-5368/03.10.2023 г.

старши експерт
по чл.49, ал.1, т.2
по чл.49, ал.1, т.1
94-7247/21.12.2023

системен администратор III степен
по чл.49, ал.1, т.2
по чл.49, ал.1, т.1
94-7184/19.12.2023

младши експерт
по чл.49, ал.1, т.2
по чл.49, ал.1, т.1
94-6865/05.12.2023

главен експерт
по чл.49, ал.1, т.2
по чл.49, ал.1, т.1
94-7072/14.12.2023

главен експерт
по чл.49, ал.1, т.2
по чл.49, ал.1, т.1
94-6985/11.12.2023

старши експерт
по чл.49, ал.1, т.2
по чл.49, ал.1, т.1
94-6836/04.12.2023

главен експерт
по чл.49, ал.1, т.2
по чл.49, ал.1, т.1
94-6760/28.11.2023
GoTop