Съдържание

Новини

ГОТОВ Е СТАНДАРТЪТ ЗА ПРОФИЛИРАНАТА ПОДГОТОВКА

Държавният образователен стандарт за профилираната подготовка е готов и качен на сайта на Министерството на образованието и науката за обществено обсъждане. Стандартът определя очакваните резултати от обучението за придобиване на профилираната подготовка в XI и XII клас.

Държавният образователен стандарт ще се прилага за учениците, които през учебната 2020-2021 г. ще са в ХI клас.

Профилът представлява съвкупност от три или четири профилиращи учебни предмета. Всеки от тях се състои от задължителни модули (за тях се утвърждават учебни програми на национално ниво) и избираеми модули (за тях се утвърждават учебни програми на училищно ниво).

Задължителните модули се изучават в ХI клас с 144 учебни часа годишно и в ХII клас – с 124 учебни часа годишно, а избираемите модули се изучават в ХI клас –  с не повече от 144 учебни часа и не по-малко от 36 учебни часа годишно, и в ХII клас – с не повече 124 учебни часа и не по-малко от 31 учебни часа годишно.

Профилите са следните:

 • Чужди езици със задължителни профилиращи учебни предмети двата чужди езика, изучавани в първи гимназиален етап;
 • Хуманитарни науки - български език и литература и история и цивилизации или български език и литература и философия;
 • Обществени науки - география и икономика и история и цивилизации или история и цивилизации и философия;
 • Икономическо развитие - география и икономика и математика или география и икономика и чужд език, изучаван в първи гимназиален етап
 • Софтуерни и хардуерни науки - информатика и информационни технологии;
 • Предприемачески - предприемачество и информационни технологии или предприемачество и география и икономика;
 • Математически - математика и информатика или математика и физика;
 • Природни науки - биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда или химия и опазване на околната среда и физика и астрономия;
 • Изобразително изкуство - изобразително изкуство и чужд език, изучаван в първи гимназиален етап, или изобразително изкуство и информационни технологии;
 • Музика - музика и чужд език, изучаван в първи гимназиален етап, или музика и информационни технологии;
 • Физическо възпитание и спорт - физическо възпитание и спорт и биология и здравно образование.

 

Проекта и приложенията, които определят учебните програми по различните профилиращи учебни предмети може да намерите тук

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам