10.04.2018 г. Резултати от подбор на преподаватели за българските общности

Резултати от конкурса за подбор на преподаватели за българските общности зад граница съгласно чл. 8 на ПМС № 103/1993 г. за учебната 2018/2019 година

1. За преподавател по български език и литература в Гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Димитровград (Цариброд), Р Сърбия:
Донка Стоянова Николова


2. За преподавател по музика в Българския теоретичен лицей „Васил Левски“, гр. Кишинев, Р Молдова:
Диана Вескова Петкова

Резервен кандидат:

Виталий Николаевич Тодоров


3. За преподавател по музикално-теоретични дисциплини в Музикален колеж „Щефан Няга“, филиал гр. Твърдица, Р Молдова:
Мирослав Михайлов Хафузов


4. За преподавател по български народни танци в Теоретичен лицей „Н. Трятаков“, гр. Комрат, АТО Гагаузия, Р Молдова:
Соня Йорданова Бекирска

Резервни кандидати:
1. Кирил Серафимов Бельов
2. Ангела Илиева Петрова

GoTop