11.05.2018 г. Фестивал „Кампус“

В периода 30 юни – 1 юли 2018 г. в Санкт Петербург, Руска Федерация, ще се проведе фестивал „Кампус“, насочен към публични интелектуалци или университетски преподаватели от Република България, като оратори.

„Кампус” е фестивал, провеждащ се през уикенда и е предназначен за обществото и хората. Той предоставя отворена платформа за директна комуникация и обмен на идеи по глобални и местни въпроси между интелектуалци, университетски преподаватели и обществеността. Темите са широко обхватни: медийни и културни изследвания, социология, философия, история, психология, околна среда и др. Лекциите са насочени предимно към млади хора на възраст между 22 и 30 години. Достъпът до всички събития е безплатен след предварителна регистрация чрез платформата TimePad.ru. Средното посещение на фестивала през годините е около 1500 души.

Традиционно основното място за провеждане на фестивала е Новата сцена на Александрийския театър. В него се провежда целодневна програма за публични лекции в съботите. В неделите фестивалната програма се допълва от публични разговори в няколко кафенета в центъра на града. През 2018 г. ще се организират две издания на фестивала „Кампус”:

1. От 30 юни до 1 юли.
2. Уикенд през ноември (предстои уточняване на датата).

Делегацията на Европейския съюз в Русия е партньор на фестивала „Кампус”. През 2018 г. делегацията на ЕС ще подкрепи фестивала, като предостави 3-4 лектора от цяла Европа за всяко събитие.

Делегацията на Европейския съюз в Русия ще покрие следните разходи на лекторите:

 • Самолетен билет в икономическа класа до и от Санкт Петербург;
 • Настаняване в хотел в центъра на града (2-3 нощувки с включена закуска);
 • Хонорар за лектор – 300 EUR за 2 ангажимента (при поискване);·
 • Превод EN-RU по време на лекцията;
 • Трансфери до фестивалните зали;
 • Летищни трансфери.

Лекторите следват да отговарят на следните изисквания:

 • Да притежават експертиза в съответната област,
 • добри комуникационни умения,
 • опит в провеждането на обществени лекции,
 • да заемат позиции в европейски университети, изследователски или обществени организации,
 • добро владеене на английски или руски.

Темите за лекциите трябва да са съобразени с обявената в ЕС Европейска година на културното наследство. За да отбележат Годината, европейските лектори се приканват да се съсредоточат върху теми от културното наследство, включително, но и не само:

 • Въздействието на историята и наследството върху младите хора,
 • Справяне с миналото в различните страни,
 • Местните култури и тяхната роля в икономиката,
 • История,
 • Цифрови хуманитарни науки и др.

Очаква се всеки говорител да има по 2 ангажимента.

В зависимост от предпочитанията на оратора темите в събота и неделя могат да се различават.

Краен срок за представяне на кандидатури за първото издание на фестивала е 11 май 2018 г. Окончателното решение по кандидатурите ще бъде взето съвместно от организаторите на фестивала „Кампус” – фирмата „Paper Media” и делегацията на Европейския съюз в Русия .

За повече информация, може да се посетят следните интернет страници:

http://campus.paperpaper.ru/,
https://vk.com/campus1703,
https://www.facebook.com/campusspb/.

GoTop