МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: С ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО НА ПРИЕМА ЦЕЛИМ ДА ОБВЪРЖЕМ ПАЗАРА НА ТРУДА С ПАЗАРА НА ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

02.04.2019

„Провеждаме последователна политика за увеличаване на приема във висшите училища в направленията с очакван недостиг на кадри за пазара на труда – педагогическите, инженерните, природо-математическите и аграрните. В същото време с 60% намалихме местата в специалност „Икономика“, със 70% в „Администрация и управление“, 40% в „Право“ и 50% в „Психология“. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред медии при посещението си в област Варна. Той посочи, че сегашният кабинет се опитва да свърже пазара на труда с пазара на образование. Предоставят се допълнителни стипендии за студентите, които изберат специалностите с очакван недостиг на кадри. В същото време висшите училища получават и допълнително финансиране за тези специалности. 

Министърът отчете, че в следващите 20-30 г. ще има недостиг на кадри във всички системи, като голяма част пенсиониращите се кадри ще бъдат в производствените сектори с добавена стойност - електроника, електротехника, мехатроника. „Ние като система на образованието също сме един от големите работодатели с около 90 000 учители. Правим всичко възможно не само с увеличението на заплатите, но и с новата ни национална програма „Мотивирани учители“ да привлечем повече млади хора в професията. По тази програма предвиждаме да създадем своеобразен корпус от добре подготвени и квалифицирани учители, които срещу допълнително заплащане да се съгласят да работят в училищата с най-ниски резултати“, подчерта Красимир Вълчев. 

По време на срещата на министъра с екипа и ръководството на РУО-Варна бяха представени добри практики за взаимодействие с родителите и примери за обхванати в училище деца. Обсъдени бяха и предизвикателствата пред системата на образованието. „Основната задача на учителя е да накара учениците да учат, затова той трябва да бъде подкрепен да бъде иноватор в учебния процес. Да използва много повече методи, да се насърчава активното участие на ученика“, каза Вълчев. Той акцентира на темата за префокусиране на системата, която в по-голяма степен трябва да провокира децата да учат. По време на дискусията  в рамките на платформата за граждански диалог "Европа в нашия дом" министър Красимир Вълчев представи новите проекти по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", които са ориентиране към създаване на образователни ресурси, дигитализация на образованието и допълнителни занимания за учениците. „Чрез националните програми и дейностите по интереси искаме да провокираме както заниманията на учениците и кариерното им ориентиране, така и взаимодействието между образователните институции и диалога с родителите“, допълни министър Вълчев.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“