До 30 март 2018 – Дипломатическата академия на Министерството на външните работи на Руската Федерация

Дипломатическата академия на Министерството на външните работи на Руската Федерация обявява прием на студенти и слушатели за учебната 2018/2019 година

Дипломатическата академия на Министерството на външните работи на Руската Федерация обявява прием на студенти и слушатели за учебната 2018/2019 година за сметка на бюджета на Руската Федерация в съответствие с разпореждането на Президента на Русия от 04.01.2010 г. №5 – РП (за подготовка на чуждестранни граждани).

Дипломатическата академия подготвя:
 • Бакалаври след средно общо или средно професионално образование по специалности: „Международни отношения“, „Икономика“. Срок на обучение: 4 години (редовна форма).
 • Бакалаври след висше образование по специалност „Международни отношения“. Срок на обучение: 3,5 години (редовна/задочна форма).
 • Магистри по специалности: „Международни отношения“, „Икономика“, „Мениджмънт“, „Право“. Срок на обучение: 2 години (редовна форма); 2,5 години (редовно/задочна форма).
 • Аспиранти. Срок на обучение: 3 години (редовно); 4 години (задочно).
Бакалавърска степен (след средно общо или средно професионално образование):

Срок за подаване на документи в Москва: от 20 юни до 10 юли 2018 г.

Приемните изпити се провеждат от 11 до 19 юли 2018 г.:

 • Руски език (писмено и устно);
 • Чужд език (писмено и устно);
 • Математика ( за факултет „Световна икономика“);
 • История (за факултет „Международни отношения и международно право“).

Забележка: Местата за абитуриенти, кандидатстващи за степен бакалавър (след средно общо или средно професионално образование) са ограничени и се определят в рамките на утвърдените бройки. Във връзка с това в конкурса участват само децата на сътрудниците на Министерството на външните работи и посолствата на страните, посочени в разпореждането на Президента на Русия.

Магистърска степен:

Срок за подаване на документи в Москва: от 03 юли до 10 август 2018 г.

Приемните изпити се провеждат от 11 до 24 август 2018 г.:

 • Руски език (писмено и устно);
 • Чужд език (писмено и устно);
 • Събеседване в съответната област ( устно).
Бакалавърска степен (след висше образование)

Срок за подаване на документи в Москва: от 20 юни до 10 август 2018 г.

Приемните изпити се провеждат от 13 до 17 август 2018 г.:

• Руски език (писмено и говоримо);
• Събеседване (устно).

Общежитието на Дипломатическата академия може да поеме само студентите в редовна форма на обучение. Местата в общежитието са ограничени.
МОН съобщава на всички желаещи кандидати, които отговарят на условията, да изпратят заявление за участие свободен текст по електронна поща на адрес: [email protected] до 30 март 2018 г. 17.00 часа.

GoTop