Ежегодни награди „Принцесата на Астуриас“

Eжегодни награди „Принцесата на Астуриас“

Фондацията „Принцесата на Астуриас“ отправя покана за набиране на номинации за едноименните ежегодните награди „Принцесата на Астуриас“, учредени в чест на наследника на испанската корона, в следните категории – наука, култура, литература, технологии, спорт, социални и обществени науки.

Номинации в отделните категории може да бъдат отправяни от лауреати от предходни години, публични лица и институции, които са получили покана от Фондацията, дипломатическите представителства на Кралство Испания и дипломатически представителства на други страни, акредитирани в Испания, членове на 8-членния състав на Журито.

Предложените кандидатури следва да демонстрират, че номинираното лице или институция е безспорен пример за изключителни постижения в областта си.

Номинирането може да се осъществи в онлайн режим на адреса на Фондацията – http://www.fpa.es/zonaprivada-en/acceso-zona-candidatura.

Срокът за представяне на кандидатурите е 30 март 2017 г.

За допълнителна информация – www.fpa.es

GoTop