Стипендии в Словакия

Стипендии за обучение в Словакия

Националната стипендиантска програма на Словашката република, финансирана от Министерството на образованието, науката, изследванията и спорта на Словашката република, която е определена и за подкрепа на мобилността на чуждестранните студенти, докторанти, преподаватели във висшите училища, научни и художествени работници за престой в словашките висши училища и изследователски институти е отворена за подаване на молби за академичната 2017/2018 г.

Крайният срок за изпращане на заявленията за отпускане на стипендия е 30 април 2017 г., 16.00 ч. централноевропейско време.

Повече информация може да бъде намерена на интернет страницата www.scholarships.sk.

Чуждестранните кандидати кандидатстват онлайн на www.scholarships.sk.

GoTop