Млади таланти 2016

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС “МЛАДИ ТАЛАНТИ” 2016 г.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС “МЛАДИ ТАЛАНТИ” 2016 г.

Министерството на образованието и науката е организатор на Национален конкурс „Млади таланти”. Регламентът за участие в националния конкурс предвижда подготовката на научноизследователски и иновативни проекти в областта на природните и инженерните науки, хуманитарните и социалните науки, здравето и медицинските науки. Тази година 18. национален конкурс ще се проведе в периода 26-28 април 2016 г., а крайният срок за подаване на проекти е до 10 април 2016 г.

Класиралите се на първите три места участници в националния конкурс получават правото да представят България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), което е част от инициативите на Европейската общност за насърчаване на научното творчество сред младото поколение. През тази година 28. европейско състезание ще се проведе в периода 15-20 септември 2016 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Три проекта получават право на участие в Световното младежко научно изложение EXPO Science Europe 2016 г., което ще се проведе в периода 09-15 юли 2016 г. в гр. Тулуза, Франция. Ежегодно това участие се осъществява чрез съдействието на Фондация „Еврика“ – единствен пълноправен член за България в МИЛСЕТ (MILSET) – независима, неполитическа младежка организация с нестопанска цел, която цели развитие на научната култура сред младите хора чрез организирането на научно-технологични програми, научни панаири, научни лагери, конкурси и други дейности. Чрез фондация „Еврика“ получаваме право на участие във форума на преференциални цени.

Два проекта получават поощрителни парични награди.

За подготовката на участниците в конкурс „Млади таланти“ ще се включат учени от Института по математика и информатика към БАН и от клуб „Млади учени“ към БАН. Информацията за конкурса е разпространена в училищата в страната и чрез регионалните инспекторати на МОН.

Приложения:

Крайният срок за подаване на предложения за участие в Националния конкурс “Млади таланти” е 10 април 2016 г.

GoTop