NASA International Space Apps Challenge

Състезание за разработване на иновативни технологични решения с отворен код за подобряване живота на планетата Земя и Космоса – NASA International Space Apps Challenge

В периода 11-12 април 2015 г. ще се проведе най-голямото в света състезание за разработване на иновативни технологични решения с отворен код за подобряване живота на планетата Земя и Космоса – NASA International Space Apps Challenge.

Space Apps Challenge дава възможност на талантливи, иновативно мислещи и амбициозни хора от всички възрасти – ученици, студенти, програмисти, дизайнери, инженери, представители на научните среди, предприемачи и др., които имат интерес да вземат участие в състезанието.

Състезанието ще се проведе в рамките на 48 часа в повече от 100 града от всички континенти по света. Одобрените за тази цел места в България са в София – betahause (http://www.betahaus.bg/) и в Бургас – Бургаския свободен университет. В състезанието ще може да се участва и виртуално от всяка една точка в България.

Предизвикателствата за решаване и разработване на проекти/приложения/решения през 2015 г. ще попадат в една от следните категории: OUTER SPACE, EARTH, HUMANS AND ROBOTICS. Решенията могат да бъдат на концептуално ниво, прототип или завършено решение за пазарна реализация.

Повече информация за условията за участие може да бъде намерена на следната интернет страница: http://spaceappschallengebulgaria.eu/bg. За кореспонденция: [email protected].

GoTop