Odysseus II

Конкурс по космически науки Odysseus II за ученици и студенти от цяла Европа

Международни пътувания, награди с висока стойност, учебни стажове в космически агенции и авиокосмически компании – три отлични причини да участвате в Конкурса по космически науки.

Регистрирането за следващия цикъл през учебната 2016-2017 година започна. Конкурсът предлага на всички, които обичат космоса и са на възраст от 7 до 22 години, възможността да разширят своите хоризонти.

Търсят се млади европейци с желание да участват в проучвания и с интерес към космическата наука.

Конкурсът ще се проведе в няколко етапа (на национално, регионално и международно ниво), както и в три отделни възрастови категории:

  • Skywalkers – възраст 7-13 г. (основни училища)
  • Pioneers – възраст 14-19 г. (средни училища)
  • Explorers – възраст 17-22 г. (университети)

Регистрирайте се онлайн сега!

Разработките (завършени проекти) трябва да бъдат подадени, като се изпратят до 31 март 2017 г.

Опитните съдии ще оценяват проектите на базата на научни знания, практическо приложение, работа в екип и креативност. За победителите на национално ниво, които ще се състезават в регионалните етапи и международния финал, програмата покрива разходите за предвижване и настаняване. Наградите включват таблети IPad, електронни телескопи, възможности за пътуване и учебни стажове в космически агенции и аерокосмически компании, както и посещение на Европейския космодрум във Френска Гвиана в Южна Америка.

Подробна информация – включително информационен бюлетин и материали за средствата за масова информация, както и инструкции за онлайн регистрация и подаване на разработки проекти, можете да намерите на нашия уебсайт www.odysseus-contest.eu.

Допълнителна информация
Конкурсът Odysseus се организира от партньорите на Odysseus II – тригодишна програма, финансирана от Програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз – Хоризонт 2020. Настоящият екип за изпълнение на програмата наброява 14 партньори и 4 организации за подкрепа от 11 европейски страни.

Контакти
Елисавет Константину
Ръководител „Комуникация и връзки“
NOESIS
6-ти км Солун-Терми, 57001 Терми
e-mail: [email protected]
Тел. +30 2310 483 000, вътр. 105
Факс+30 2310 483 020

GoTop